Kassa

Boekhouden of keuzen maken

Het college van B&W heeft subsidie verleend aan het burgercomité Haren, zodat zij een onderzoek kunnen laten doen naar de financiële positie van Haren. GroenLinks vraagt zich af wat de grondslag is voor deze subsidie: er is ons geen regeling bekend die het college toestaat om deze subsidie te verstrekken. Ook vragen we ons af wat de toegevoegde waarde van dit onderzoek is, nu al drie gerenommeerde bureaus hebben geconcludeerd dat we er slecht voor staan. Hoe lang gaat dit college door met onderzoeken doen? Wanneer komt er actie?
 

De onderzoeksvraag is of financiële overwegingen een reden kunnen zijn voor een herindeling. Die vraag is al beantwoord door de onderzoekers (het COELO): nee, een herindeling leidt niet per definitei tot lagere kosten of lagere belastingen. Maar de vraag is verkeerd. De echte vraag is of Haren een goede gemeente kan blijven voor zijn burgers als we de voorgestelde bezuinigingen van 13 miljoen gaan uitvoeren. GroenLinks gelooft dat niet. Dat is geen vraag voor onderzoekers, maar een politeike afweging. Dit onderzoek is dus zinloos.

Groenlinks heeft vragen gesteld om te achterhalen op welke regeleing en overwegingen de toekenning van de subsidie is gebaseerd. De gezamenlijke oppositie heeft een persbericht verspreid. Beide zijn hieronder te downloaden.