Bestuursleden gezocht!

Gezocht: LEDEN voor het AFDELINGSBESTUUR GROENLINKS GRONINGEN

In juni 2019 zal de ledenvergadering van de afdeling een nieuw afdelingsbestuur kiezen. Het zittende bestuur roept een ieder op zich te kandideren voor één van de beschikbare functies.

Het afdelingsbestuur vormt de spil van de afdeling en onderhoudt intensief contact met raadsleden, wethouders, project- en werkgroepen, leden en externe relaties. Het bestuur zorgt voor een goed lopend secretariaat, gezond financieel beleid en stelt leden in staat actief betrokken te zijn bij GroenLinks. Daarnaast faciliteert het bestuur de politieke meningsvorming en het debat. Ook scout het bestuur politieke talenten en helpt deze zich verder te ontwikkelen.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 15 maart per mail solliciteren bij de kandidatencommissie door een sollicitatiebrief en CV te sturen naar contactpersoon Peter Timmerman op petertimmerman@gmail.com. In de periode tot aan halverwege mei zullen gesprekken worden gevoerd met de K-cie. Uiterlijk 25 mei worden de kandidaten over hun advies geïnformeerd. De kandidaten worden dan nog een week in de gelegenheid gesteld om zich te beraden op hun kandidatuur en eventuele correcties op feitelijkheden door te geven. Op 20 juni 2019 kiest de ALV een nieuw afdelingsbestuur.

Zie voor meer informatie over de functies bijgevoegd document. Heb je vragen over de inhoud van de bestuursfunctie of wil je meer informatie? Benader dan een van de zittende bestuursleden.