Bestuur GroenLinks dient kritische zienswijze in over herindeling

Het bestuur van GroenLinks Haren is van plan een kritische zienswijze in te dienen over de herindeling. Op een levendige ledenvergadering is een tekst daarvoor besproken. De afdeling is voorstander van de herindeling, maar er valt nog wel een hoop te verbeteren aan het herindelingsontwerp. Het is daarom des te treuriger dat de gemeente Haren niet meer meedoet aan de gesprekken daarover.

De ledenvergadering vindt het heel belangrijk dat de vergelijkbaarheid van zelfstandgheid en een herindeling eenvoudiger wordt te maken voor inwoners van Haren. Het wordt in de begroting voor 2017 nu duidelijk wat zelfstandgiheid kost aan lastenverhoging en aan bezuinigingen op voorzieningen. Dat is een forse aanslag op wat we gewend zijn. Maar het herindelingsontwerp is daarover te vaag. De bestuurlijke taal helpt inwoners niet om een keus te maken. Dat moet beter. Ook zaken als garanties voor behoud van de groene buffer, een dorpsraad met echte bevoegdheden, een plaatselijk loket, behoud van de eigen gemeentewerf met afvalstation zijn belangrijk. We wensen ook goede afspraken over hoe de nieuwe gemeente burgerinitiatieven ondersteunt en betrokkenheid en invloed van burgers op de eigen leefomgeving garandeert. Lees de besproken tekst via de link hieronder. U kunt deze ook downloaden en gebruiken om een eigen zienswijze op te stellen.