Vlnr: Barbara, Hans, Dieta (CU), Lammie (PvdA)

Afscheid van de gemeenteraad

Maandag 17 december nam de gemeenteraad van Haren afscheid. Afscheid van elkaar, van het college, van de Rekenkamer, commissieleden, bodes en de griffier.

Gemengde gevoelens overheersten: de gemeente Haren houdt per 1 januari op te bestaan. Na het delen van veel lief en leed, het voeren van soms felle discussies en het samen beleven van mooie momenten, was dat voor iedereen in elk geval een weemoedig moment. Toch waren er veel mooie woorden, bloemen en cadeaus en werd iederen oprecht en van harte bedankt voor zijn of haar inspanningen in de afgelopen jaren.

Lees hier het verslag van RTV-noord over het afscheid van de raad.