Aansporing om informatie over inkomensregelingen en cliëntenraad te regelen

Duidelijke informatie over de inkomensregelingen op papier en op de gemeentelijke website is vanzelfsprekend in veel gemeenten. In Haren tot nu toe niet.

Ook de wettelijke verplichte cliëntenraad van inwoners met een uitkering of een baan in de sociale werkvoorziening ontbreekt in Haren.

Onder aanvoering van GroenLinks heeft een meerderheid van de raad het college aangespoord om voortvarend werk te maken van duidelijke informatie over de inkomensregelingen op papier en op de gemeentelijke website.

De motie hierover is aangenomen en de wethouder heeft toegezegd met een voorstel te komen.

Ook gaat hij aan de slag met de werving van leden voor een cliëntenraad of een vertegenwoordiging van cliënten.