Nieuws

Wijkteams van start

Heb jij zin om de komende campagneperiode af en toe op een doordeweekse avond Huis-aan-Huis te gaan in je eigen buurt? Sluit je dan aan bij een wijk- of dorpsteam!

Lees verder

Herindeling gaat door

Herindeleing plaatje

De Eerste Kamer heeft gisteren - 10 juli - besloten dat de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer doorgaat. Per 1 januari gaan we samen verder als gemeente Groningen. Na een lange periode van onzejkerheid en onderlinge onenigheid komt het er nu op aan in de korte tijd die ons nog rest  de belangen van Haren goed te borgen. En - net zo belangrijk - om dat samen te doen, ook met de tegenstanders van de herindeling. Hun zorgen zijn na dit besluit niet ineens verdwenen, en verdienen gehoord te worden, ook in het grotere geheel.

Lees verder

Succes voor Rieshoek bij jaarafsluiting

In de laatste vergadering van het seizoen was er eindelijk succes voor de Rieshoek in Noordlaren. De raad steunde unaniem een besluit voor verkoop van de school aan Stichting de Rieshoek en wel 'in goede staat van onderhoud'. Applaus op de tribune en later het gejuich op de gang waren de duidelijke respons. Verder kwamen de jaarstukken voorbij, inclusief de - waarschijnlijk - laatste perspectiefnota met een vooruitblik op de financiën voor 2019 en verder. Omdat er weer ruim geld over is regende het voorstellen voor nieuwe bestemmingen en terugdraaien van bezuinigingen.

Lees verder

Dit transferium De Punt - geen goed idee

schets huidge en nieuwe situatie

Mede op aandringen van de fractie van GroenLinks heeft het college van Haren een kritische reactie geschreven op het plan voor een transferium bij De Punt. Er lijkt geen noodzaak te zijn voor dit transferium. Het transferium van Haren staat nooit vol. Om een transferium bij De Punt te realiseren zou de op- en afritstructuur van de A28 moeten worden verruimd, wat ten koste gaat van de aangrenzende natuur van het Nationaal Park Drentsche Aa.Wij zijn uiteraard blij met de kritische reactie van ons college.

Lees verder

Pagina's