Nieuws

Groen Lintje Tuindorpweg

Groen Linje Taart

Vandaag is het Wereldwijd Duurzaamheidsdag. En het thema is Voedsel. GroenLinks reikte een Groen Lintje uit aan de Tuindorpweg in Haren. We vinden het mooi dat buurtbewoners zich samen inzetten voor eetbare voortuinen, en daaromheen nog allerlei initiatieven ondernemen. Zoals cursussen, mensen helpen met hun tuin, een weggeeftafel en natuurlijk gezellig samen eten! Bewustwoding van wat je eet, ondertussen de natuur en elkaar een handje helpen en elkaar beter leren kennen.

Lees verder

Uitreiking Groen lintje 10 oktober

Groene Lintje

De fractie van GroenLinks zal op 10 oktober – Duurzaamheidsdag – een Groen Lintje uitreiken. Het gaat naar mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan een mooiere en duurzamer wereld en vooral: een duurzamer Haren. De uitreiking vindt plaats om 18.00 uur in de Tuindorpweg, nummer 25, gewoon  buiten op straat. Jullie zijn van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Bij slecht weer is er een partytent.

 

Lees verder

Bezwaren tegen vliegveld Groningen-Eelde

De gemeenteraad nam 25 september een motie aan waarin het college opdracht krijgt de zorgen die leven over de plannen voor de luchthaven Groningen-Eelde onder de aandacht te brengen bij de minister. De plannen kunnen leiden tot meer geluidoverlast en zijn mogelijk slecht voor het milieu. De motie werd ingediend door de fracties van D66, PvdA, CDA, GVH en GroenLinks. Het college zag hier aanvankellijk de noodzaak niet zo van in, maar de raad zette door.  Binnen de fractie van GroenLinks leven flinke bezwaren tegen de plannen.

Lees verder

Hogere vergoeding voor werkloze inwoners die werkervaring opdoen

De voltallige gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van september ingestemd met een amendement om een hogere vergoeding te geven aan inwoners met een participatieplaats in de gemeente Haren. Dit is een werkervaringsplaats voor mensen die langdurig werkloos zijn en moeilijk aan de slag kunnen komen.

GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie dienden het amendement in om de standaardvergoeding van € 100 per half jaar te verhogen. De gemeenteraad stemde in met een verhoging tot € 300 per half jaar.

Lees verder

Wie verdient een groen lintje?

Met enige regelmaat deelt de afdeling Haren van GroenLinks een ‘Groen Lintje’ uit. We vragen aandacht voor een persoon of een organisatie die zich speciaal inzet voor een groener en duurzamer Haren. Ook dit jaar willen we een Groen Lintje uitreiken, en wel op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober.
Weet jij iemand die een lintje verdient? Meldt deze dan aan!

Aanmeldingen zijn welkom tot en met 1 oktober.

 

Lees verder

Open brief

De fracties van VVD, PvdA, CU en GroenLinks hebben een open bief aan eht college van B&W geschreven. De wethouders hebben hun handtekening gezet onder een petitie die oproept tot nauwere samenwerking met Tynaarlo en zelfs een fusie niet uitsluit. Tynaarlo weet van niks. We vinden dat onbehoorlijk. En volksverlakkerij. Men suggereert dat er een alternatief is voor een herindeling met Groningen en Ten Boer. Dat is er niet. Tynaarlo wil niet. Haren heeft gekozen om zelfstandig te blijven en daarmee alle omliggende gemeente van zich vervreemdt. Het college moet nu op de blaren zitten en niet doen alsof er nog een uitweg is.

Pagina's