Nieuws

Kansen voor Groen

Fotot DHE 5,6 - Harener Holt

GroenLinks deed het voorstel om bij grote ingrepen in de openbare ruimte eerst goed de natuurwaarden in kaart te brengen en plannen daarop zo mogelijk aan te passen. Dat initiatiefvoorstel lijkt brede steun te krjigen in de gemeenteraad. Dat bleek afgelopen maandag in de commissievergadering. Ook het college gaat in grote lijnen akkoord met het voorstel.

Lees verder

Hoe staat het met de brandweerzorg?

GroenLinks stelde vragen over de besluitvorming over de brandweerkazerne. De discussie hierover duurt veel te lang. Het is inmiddels duidellijk dat een mogelijke nieuwe kazerne in het zuiden van de stad Groningen voor Haren onvoldoende zekerheid biedt dat de brandweer op tijd bij een calamiteit in Haren is. Wij dringen erop aan nu vaart te maken en met de stad in overleg te gaan over het weer oppakken van de nieuwbouw van de kazerne.

Lees verder

Drone boven woonwijk

 

Eind april vloog er op zo'n 40 meter hoogte een drone boven woningen aan de Oosterweg en Kromme Elleboog in Haren.

Als gemeenteraadsfractie hebben we het college van B&W vragen gesteld over het vliegen met een drone boven het grondgebied van de gemeente Haren.

Lees verder

Gasloos bouwen

De gemeenteraad heeft besloten dat nieuwbouw van woningen, kantoren, bedrijven voortaan zonder een gasaansluiting moet plaatsvinden. Ook wil de raad dat er een plan wordt gemaakt om een bestaande wijk van Haren 'van het gas af’ te krijgen. Het college moet daarvoor een plan maken. Het besluit was een initiatief van de GroenLinks fractie.

Lees verder

Steun voor de Rieshoek

Activiteitenbord Rieshoek

Op initiatief van GroenLinks gaf de hele gemeenteraad meer tijd aan de vrijwilligers van de Rieshoek in Noordlaren om hun plannen uit te werken. Tijdens een werkbezoek van de raad bleek dat het er bruist van de activiteit. Om het pand - de voormalige school De Rieshoek - te kunnen kopen hebben ze wat meer tijd nodig dan het college had afgesproken. De gemeenteraad steunde unaniem een motie die pleitte voor meer tijd.

Lees verder

Pagina's