Nieuws

Heeft bestemming 'Groen' nog wel waarde?

De gemeente Haren werkt actief mee aan het kappen van bomen in een groenstrook waar kappen en rooien van bomen niet is toegestaan. In 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Waardeel in Glimmen (lokaal bekend als ‘Garage Deen’) vastgesteld. Daarbij is op verzoek van omwonenden een strook groen tussen bestaande woningen en de nieuwbouw een extra beschermde status gegeven. Je mag er niets kappen of rooien. Alleen ‘onderhoud’ is toegestaan. Toch wordt er nu flink huisgehouden in deze groenstrook.

Lees verder

Ledenbijeenkomst Haren duurzame energie

Op 27 februari organiseert de fractie GroenLinks Haren een bijeenkomst over duurzame energie. Coöperatie Duurzaam Haren komt vertellen over de projecten die zij als coöperatie onder handen hebben en welke plannen er allemaal klaar liggen. Roelof Lanting komt vertellen over zijn ervaringen met het oprichten van een zonnepark in Zuidbroek: sunbrouck. Tot slot doet de fractie verslag van de wederwaardigheden in de gemeenteraad van Haren.

Open voor alle leden van de afdeling Groningen en belangstellenden. Plaats van handeling is de Mikkelhorst. We beginnen om 20.00 uur.

Lees verder

Gemeentelijk armoedebeleid en Participatiefonds onder de loep

Op voorstel van GroenLinks namen de werkgroep Armoedesignalering in Haren en de adviesraad sociaal domein deze week deel aan een ronde tafelgesprek met de gemeenteraad.
In een brief aan de raadsleden heeft de werkgroep gepleit voor onder meer hogere bijdragen uit het fonds aan inwoners met een laag inkomen.

De betekenis van het Participatiefonds voor inwoners met een laag inkomen en het gemeentelijke armoedebeleid stonden centraal in het gesprek. Wie langdurig moet rondkomen van een klein inkomen heeft geld tekort om mee te doen aan bijvoorbeeld sportactiviteiten.

Lees verder

Zon!!

Wij hebben aan die aanmoediging de oproep gekoppeld om snel te onderzoeken wat de gemeente nog meer moet en kan doen om zonnepanelen op particuliere en gemeentelijke daken en erven te stimuleren. Misschien is er een rol voor de lokale coöperatie Duurzaam Haren als aanjager. Zíj willen wel. Wij willen graag dat de gemeente óók actiever wordt. De transitie gaat nu eenmaal niet vanzelf.

Lees verder

Verpaarding, verwildering of vergroening?

foto Duinweg Noordlaren

De gemeente weigert het eigen bestemmingsplan voor het buitengebied te handhaven. In één geval gaat het om illegale paardenbakken in de omgeving van het Noordlaarderbos. In een ander geval om verwildering van een gebied dat volgens het bestemmingsplan open moet blijven. Ondertussen blijft bespreking van het nieuwe bestemmingsplan in de raad uit. Er is onvoldoende tijd om te handhaven. Er is ook onvoldoende tijd om het bestemmingsplan af te ronden.

Lees verder

Pagina's