Saskia van Gessel

penningmeester

In 1993 ben ik als student vanuit de Randstad verhuisd naar Groningen. Ik ben verknocht geraakt aan deze mooie stad en woon er nog altijd met veel plezier. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat-partner in Veendam, waarbij ik mij vooral bezig hou met ondernemings- en arbeidsrecht kwesties. Daarnaast treed ik op als curator in faillissementen.
In mijn werk als curator kom ik vaak schrijnende situaties tegen die je in een welvaartsland als Nederland niet voor mogelijk zou houden.  GroenLinks is de partij die nastreeft wat ik belangrijk vind: Gelijke kansen, eerlijk delen en het bestrijden van discriminatie.  Om die reden ben ik lid geworden van GroenLinks. Ook het streven naar vergroening, dierenwelzijn en duurzaamheid spreekt mij aan.

Als penningmeester van de lokale GroenLinks afdeling hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een solide partijorganisatie en het vergoten van de verbondenheid van de leden bij de afdeling.