Joost Haandrikman

algemeen bestuurslid

Sinds 2010 ben ik lid van GroenLinks, maar eerder als sponsor dan een actief lid. Sinds anderhalf jaar woon ik tot mijn genoegen weer in de stad Groningen. Toen ik nog maar net gesetteld was nam de afdeling al contact met mij op. Ik heb GroenLinks Groningen daardoor leren kennen als een zeer betrokken en actieve afdeling.

GroenLinks heeft een sterk duurzaam en sociaal profiel. Dit zijn punten die ik erg belangrijk vind en waardoor ik mij met de partij verbonden voel. Doordat ik werk in het onderwijs vind ik wel dat GroenLinks zich nog sterker zou kunnen profileren op het onderwijs. Als we in staat zouden zijn het onderwijs in Groningen te versterken liggen daar veel kansen voor Stad en regio.

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen blijft krijgen. We moeten daarom investeren in onderwijs om de achterstanden aan te pakken De tweedeling in de maatschappij begint al in het onderwijs. De gemeente en schoolbesturen moeten daarom afspraken maken over het bestrijden van deze tweedeling.

Als bestuurslid van de lokale GroenLinks afdeling wil ik bijdragen aan een gedegen partijorganisatie en het vergoten van de verbondenheid van de leden bij de afdeling. Ik wil dit doen door het houden van bijeenkomsten, zoals het politiek café, waar het naast de inhoud het elkaar ontmoeten belangrijk is.