Afdeling

GroenLinks afdeling Groningen is met bijna 1000 leden één van de grootste afdelingen in het land. De afdeling in de huidige vorm is een samenvoeging van de afdelingen Groningen-stad, Haren en Ten Boer. Deze samenvoeging heeft plaatsgevonden op 1 juli 2017.

Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten van de afdeling? Meld je dan hier aan voor de lokale nieuwsbrief.

Per gemeente zijn er fractieleden en wethouders. In de stad Groningen hebben we drie wethouders en elf fractieleden. De afdeling kent een 8-koppig bestuur. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen en een Campagneteam.

GroenLinks Groningen beschikt over een eigen pand in het hart van de stad.

GroenLinkse jongeren strijden voor hun idealen via de onafhankelijke jongerenorganisatie DWARS. Groningen kent een actieve en groeiende afdeling die continue op zoek is naar nieuwe leden. Klik hier voor de website van DWARS Groningen.

Eén van de manieren waarmee we meningsvorming stimuleren, is het organiseren van discussieavonden, zoals het Politiek Café. Voorstellen tot wijziging van beleid die hier uitkomen, worden voorgelegd aan de ledenvergadering als hoogste orgaan van de afdeling. Zo’n vier keer per jaar organiseert het bestuur een ALV (Algemene Ledenvergadering). Daar kunnen de leden zich uitspreken over het beleid en de standpunten van GroenLinks.

Ook op landelijk niveau laten we graag onze stem horen. Dit kan bijvoorbeeld via het indienen van een motie op het congres. Daarom organiseren we vooraf aan het congres een amendementenavond waarop we ons voorbereiden op het congres.

Al onze evenementen worden aangekondigd in de agenda.

Witte molen - foto
Witte Molen

GroenLinks is een actieve partij in de Harense politiek. We zijn een vooruitstrevende partij: onze omgeving en de maatschappelijke verhoudingen veranderen voortdurend en daar spelen we op in. We zijn gericht op de toekomst. Solidartiteit en eerlijk delen, tussen alle mensen en tussen alle generaties staat voor ons centraal.

En natuurlijk maken we de wereld graag een stuk duurzamer: behoud en versterking van natuur en landschap, een gezonder milieu, groene energie, zuinig met de wereld.

Politiek

Politiek bedrijven is de kern van wat we doen. GroenLinks Haren zit met twee leden in de gemeenteraad. We proberen daarbij zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren. In de praktische politiek van alle dag hanteren we een aantal vaste uitgangspunten.

GroenLinks krijgt door een actieve politiek veel voor elkaar. Lees bijvoorbeeld over onze successen in de periode 2010-2014 en over de periode sinds verkiezingen van 2014.

Afdeling

De leden praten actief mee over de Harense politiek op ledenvergaderingen. Af en toe samen een wandeling of iets cultureels doen of een bijdrage leveren aan een duurzaamheidsmarkt hort ook bij het afdelingswerk. We maken deel uit van de landelijke partij, die 20.000 leden en 250 actieve afdelingen heeft. In de Harense politiek maken we onze eigen keuzen, maar we leren natuurlijk graag van andere afdelingen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat. Het is altijd mogelijk te helpen, eens een ledenvergadering bij te wonen of een gesprek met de fractie aan te vragen. Lid worden kan ook, meldt u dan aan bij het landelijk bureau

Contact

U kunt contact opnemen met de afdeling via e-mail op secretaris@groenlinksharen.nl

Volg ons